header

Oosterhesselen

Het Kerkgebouw. Wanneer de kerk te Oosterhesselen gebouwd is, valt niet nauwkeurig te bepalen. In elk geval is de kerk van jongere datum dan die te Zweeloo. Oosterhesselen behoorde aanvankelijk kerkelijk tot de parochie van Zweeloo. Het zal ±1400 zijn geweest dat Oosterhesselen een eigen kerk heeft gekregen, in andere bouwstijl dan de moederkerk te Zweeloo. Zweeloo is in Romaanse stijl, Oosterhesselen in Gothische stijl gebouwd (kenmerk: spitsbogen). Daarop duiden ook de halfronde openingen onder de vensters, opzettelijk uitgespaard om de fundamenten niet te zwaar te belasten.
De losstaande toren. Een feit is, dat de kerk en toren vroeger verbonden waren. Het westelijk deel van de kerk was vroeger lager dan het nu nog bestaande oostelijke stuk. Dit zal voor het grootste deel het priesterkoor zijn geweest. Het priesterkoor zal hoger geweest zijn dan het schip van de kerk, waar de gemeente zich tijdens de dienst ophield. Toen dit gedeelte ingestort was, of door soldaten was vernield (hierover is geen duidelijkheid) heeft men van de resten de muren tot gelijke hoogte opgetrokken als het koor en werd de verbinding met de toren verbroken.

Hervormde Kerk van Oosterhesselen

Kunstenaars

Janny Scheerhoorn
en
Ton Scheerhoorn

 

Predikant: ds. J. Bolhuis

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Van Rotte, IJssel tot Lek

Plaats

Beilen
Berghuizen
Dalen
Hollandscheveld
Hoogeveen
Hoogeveen
Koekange
Oosterhesselen
Ruinen
Ruinerwold
Westerbork

Zuidwolde
Zweeloo

Kerk

De Stroming, Weijerdstr. 9
Gereformeerde Kerk, Berghuizen 20
Dorpskerk, Hoofdstraat 25
Herv. Kerk, Hendrik Raakweg 19
De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35
Protestantse Kerk, Kerklaan 20
Herv. Kerk, Geserweg 2
Maria Kerk, De Brink
Bartholomeuskerk, Blijdenstein 1
De Voorhof, Hoogeveenseweg 4

Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149
Zweelerkerk, De Wheem 10

Kunstenaar

Eveline Bekkering
Marieke Smink
Marieke Geerlings en Nasima Bosma
Theun Krikke
Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy
Sejo Slingenberg
Inger Steyn
Janny Scheerhoorn en Ton Scheerhoorn
Wia Stegeman
Janneke Hogerheijde en Loes van Dijk
Annemarie Elberse en Janneke Vos

Kirsti Hadderingh en Henk van den Bremen
Marijke Reijs

De plaatsen/kerken in alfabetische volgorde

Klik op de plaatsnamen of op de namen van de kunstenaars voor meer informatie

VUUR DAT NOOIT MEER DOOFT...

De elektriciteit viel uit, ik kon geen vuur maken: de lampen, de verwarming, de gasvlam van de haard met z'n elektrische ontsteking, het aansteekmechanisme van de kookplaat, de oven en het koffieapparaat... niets deed het meer. Het werd koud en donker in huis. Op zulke momenten ontdek je weer het belang van vuur. Vuur betekent licht en warmte, en daarmee is vuur in een samenleving de basis voor huiselijkheid, veiligheid en voedselbereiding. Dus de basis voor ons leven als individu en als gemeenschap. Vuur, dat er altijd moet zijn, en vooral niet moet doven.

Zo ook ons innerlijk vuur, onze passie en enthousiasme. Het zet ons in beweging om ergens voor te gaan: voor ons gezin of huwelijk, voor onze baan of de kerk, voor ons ideaal of onze sport, voor een actie of het milieu... We laten ons warm maken door onze passie. We zien wat we bereiken willen, en werken zo hard aan ons doel, dat de vonken eraf spatten. We laten ons enthousiasme niet doven! Vuur, ook ons innerlijk vuur, geeft ons licht en warmte, zet ons in beweging en maakt ons creatief.Als we met Pinksteren het Feest van de Geest vieren, dan vieren we dat het vuur inderdaad niet dooft, maar ons in beweging zet en enthousiast houdt. Het is n.l. Gods vuur, zijn Geest, die vanaf het begin de kracht heeft geleverd om vanuit de oerchaos een leefbare wereld te scheppen. Een Geest die zo vol vuur is, dat mensen door die Geest worden aangestoken en vol vertrouwen aan het werk gaan in de wereld. Zo wordt het vuur van Gods Geest tot een lopend vuur van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing: de vruchten van de Geest. Dit vuur inspireert ons en zal altijd blijven branden: God Geest, vuur dat nooit meer dooft!

ds. Hetty Cohen Stuart

contact:
Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur:

   - Donderdag 10 mei (Hemelsvaartsdag)
   - Zaterdag 12 mei
   - Zondag 13 mei
   - Zaterdag 19 mei
   - Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
   - Maandag 21 mei (2e Pinksterdag)

   De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,

  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld

  Bernard Geise

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com

  email: bernard@geise.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl