header

Inspiratiebijeenkomst 22 januari 2014

Op 22 januari was er in Nijeveen een inspiratiebijeenkomst.
We wisselden informatie en ervaringen uit, zongen van het vuur dat nooit meer dooft, o.l.v. Trudie van de Bos met haar gitaar, aten heerlijke soep, salade en broodjes en Hélène Derkxs en Hans van Riessen vertelden enthousiast hoe ze bezig zijn met het thema van het Feest van de Geest.

 Op deze foto Hans van Riessen

In de Clemenskerk te Steenwijk zal Roelie Stevens voordragen uit haar gedichtenbundels op 31 mei om 14.00 uur

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Groene Hart (Zuid Holland)

Zoetermeer

Van Rotte, IJssel tot Lek

Voorne-Putten

Groningen


Op foto links v.l.n.r. Sietske Koelink (penningmeester), Charlotte Luijerink (kunstenaar), Wiert Sarolea (predikant), Janneke Hoogerheijde (kunstenaar), Marjan van Hal (coördinator), Hans Procee (predikant)

Als u hier klikt ziet u een krantenartikel van de rondgang van de kunstenaars langs de kerken

Concert IJhorst

Op eerste Pinksterdag, zondag 8 juni, zal naar aanleiding van Het Feest van de Geest, bij de expositie van Loes van Dijk, in de kerk van IJhorst een optreden plaatsvinden van Bas Gaakeer en Gonda van Dijk. Zie verder bij gemeente IJhorst

Door op de regionaam (boven) te klikken, komt u bij de regio's. Via de keuzemenu's navigeert u naar de gewenste regionale informatie.

Startzondag 15 september 2013

Thema: Met hart en ziel geloven!

Met hart en ziel

als ik zing met hart en ziel
zing ik voor hem
die mij al vond
voordat ik viel
en aan wie
ik ben verknocht m
et hart en ziel

als ik zoek
met hart en ziel
dan zoek ik hem
die mij al zocht
voordat ik riep
en aan wie
ik ben verknocht
met hart en ziel

als ik ga
dan ga ik niet
dan vind ik hem
die voor mij vocht

die voor mij viel
en aan wie
ik ben verknocht
met hart en ziel

(Rikkert Zuiderveld)

Actie voor voedselbank

Eerstvolgende inzamelzondag: 29 september

Jongeren in Ghana

World Servants

Tekst in linkerhelft

Vanaf 1 september zijn de kerkdiensten van de diensten die in onze drie kerken worden gehouden te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Klik op bovenstaande link om een dienst beluisteren.

Daarna vult u aan de rechterkant van het scherm bij plaatsnaam Stadskanaal in en vervolgens kunt u een kerk aanklikken. Kies tot slot welke dienst u wilt beluisteren.

Tekst in de rechterhelft

Deze tekst is bedoeld om gelezen te worden.
De agendacontact:
Stichting Feest van de Geest
email: info@feestvandegeest.nl


 • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer • Openingstijden

  Landelijk zijn de data van het Feest van de Geest als volgt vastgesteld:

  - donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni 2014
  - vrijdag 6 juni tot en met Pinkstermaandag 9 juni 2014

  De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 12.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer
   

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,


  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Marjan van Hal

  Simon J. Dingemanse

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld
  Charlotte Kremer

  Dik Braam
  Corinne Groenendijk

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: mwvanhal@xs4all.nl

  email: simondingemanse@gmail.com

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com
  email: charlottekremer@hetnet.nl

  email: dikbraam@live.nl
  email: crgroenendijk@hetnet.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl