header

NOUS AIMONS, ETRE AIMÉ Eerste Paasdag 20/4 in Het Kompas

Het Feest van de Geest begint in het Kompas al met Pasen! Evy van Schelt begint, vooruitlopend op de Feest-van-de-Geest-week rond Pinksteren, al in de Stille Week voor Pasen met een expositie in het Kompas. In de maand mei zullen ook andere gemeenteleden ons laten delen in hun kunstzinnige gaven. Dat zijn dus talenten van eigen bodem die de weg gaan voorbereiden voor de Feest van de Geest expositie van Lysanne van den Hoeven en Hilde Oosterhuis tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Net als Lysanne en Hilde is Evy professioneel vormgever. Evy rondt dit jaar haar opleiding aan het Grafisch Lyceum af. Succesvol kunnen we nu al zeggen, want ze heeft al twee aanbiedingen op zak voor haar verdere vorming tot grafisch kunstenaar. Waaronder die van de toonaangevende Willem de Kooning kunstacademie in Rotterdam. Gefeliciteerd, Evy, met je 'keuzeprobleem'....!
We hebben vast een paar foto's van haar werk bijgevoegd. Tip: kijk ook eens op haar website en facebook-pagina.

Samen met Evy hebben we als Kompas-Komité gewerkt aan de voorbereiding van haar expositie. We menen gemeente en bezoekers een mooie en passende expositie te kunnen bieden onder de titel: 'NOUS AIMONS, ETRE AIMÉ' - wij houden ervan geliefd te zijn, of ook: wij hebben lief, omdat we geliefd zijn. Een passende Paasboodschap!

De expositie is voor bezoekers te bezichtigen op zondag 20 april, eerste Paasdag, tussen 11.30u en 16.00u in Het Kompas, Piet Heinplein 13

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Groene Hart (Zuid Holland)

Zoetermeer

Van Rotte, IJssel tot Lek

Voorne-Putten

Groningen


contact:
Stichting Feest van de Geest
email: info@feestvandegeest.nl


 • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer • Openingstijden

  Landelijk zijn de data van het Feest van de Geest als volgt vastgesteld:

  - donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni 2014
  - vrijdag 6 juni tot en met Pinkstermaandag 9 juni 2014

  De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 12.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer
   

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,


  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Marjan van Hal

  Simon J. Dingemanse

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld
  Charlotte Kremer

  Dik Braam
  Corinne Groenendijk

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: mwvanhal@xs4all.nl

  email: simondingemanse@gmail.com

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com
  email: charlottekremer@hetnet.nl

  email: dikbraam@live.nl
  email: crgroenendijk@hetnet.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl