header

Zuidwolde

De huidige Gereformeerde kerk in Zuidwolde werd gebouwd in 1961. Zij kreeg de vorm van een schaapskooi: een rechthoekig blok met een hoog puntdak. De voor die tijd moderne kerk kreeg een bijpassend logo in de vorm van een afdakje waar schaapjes onder schuilen. Een goed beeld van het gedachtegoed van de kerk; beschutting bieden aan de gemeente.

De geborgenheid binnen de eigen muren werd voor onze gemeente in de jaren negentig minder belangrijk en het accent kwam meer te liggen op de ontmoeting. Eerst vooral met elkaar maar daarbij ook met mensen die niet regelmatig een kerk bezoeken. De hoofdingang kwam aan de Hoofdstraat van het dorp te liggen en de ingangspartij is uitnodigend halfrond met veel glas en zicht op het activiteitenbord in de voorhal. Binnen is er in de grote hal ruimte om elkaar te ontmoeten en hier worden ook avondmeditaties, vespervieringen, tentoonstellingen e.d. gehouden. De kerk kreeg een eigen naam: de Ontmoetingskerk, met een nieuw logo dat de ontmoeting met elkaar en de openheid naar buiten symboliseert. Kanselkleden die spelen met een abstract kruismotief sieren liturgische tafel en kansel.

Geref. Ontmoetingskerk van Zuidwolde
www.deontmoetingskerk.nl/

Kunstenaars

Janneke Hogerheijde
en
Niesje Metselaar

 

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Zoetermeer

Van Rotte, IJssel tot Lek

Plaats

Beilen
Dalen
Emmen
Emmen
Hollandscheveld
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Koekange
Nieuw Amsterdam
Oosterhesselen

Ruinen
Ruinerwold
Schoonoord
Sleen
Westerbork
Zuidwolde
Zuidwolde

Kerk

Stefanuskerk, Prins Bernhardstraat 12
Dorpskerk, Hoofdstraat 25
Ichtus Emmermeer, Walstraat 21
De Opgang, Mantingebrink 199
Herv. Kerk, Hendrik Raakweg 19
Kerkboerderij, Korenstraat 43
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35
Remonstrantse Kerk, Grote Kerkstraat 39
Protestantse Kerk, Kerklaan 20
Zuiderkerkgemeente, Vaart ZZ 86
Herv. Kerk, Geserweg 2

Maria Kerk, De Brink
Herv. Kerk, Blijdenstijn 1
De Fontein, Kerklaan 16
Dorpskerk, Brink 7
De Voorhof, Hoogeveenseweg 4
Herv. Kerk, Hoofdstraat 98
Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149

Kunstenaar

Saskia Dingelstad en Wia Stegeman
Marieke Geerlings
Ria Penthum
Gert Fris en Marijke Reijs
Inger Steyn
Jolande Leurink en Jerry Bisschop
Rutger Nieuwman en Hellen Paumen
Els de Niet
Jitske van der Wal
Ina Davids
Alied Nyp-Holman en Niesje Metselaar

Wessel Bezemer
Henk van den Bremen en Eveline Villerius
Marijke Traast
Marion Mencke en Paulien Kingma
Marineke Leijenhorst en Manuel Claasen
Gerda P. Elsenaar en Loes van Dijk
Janneke Hogerheijde en Niesje Metselaar

De plaatsen/kerken in alfabetische volgorde

Klik op de plaatsnamen of op de namen van de kunstenaars voor meer informatie

Klik linksboven op de plaats of op de naam van de kunstenaar
VUUR DAT NOOIT MEER DOOFT...

Op een donkere namiddag ben ik als predikante met een handjevol jongeren op bezoek in het Liobaklooster in Egmond-Binnen. We zitten in de kapel en hebben een gesprek met zuster Helianthe, wat heel toepasselijk "de stralende" betekent. Ze vertelt stralend hoe ze op haar plek is in het klooster, hoe ze haar leven wil wijden aan waarden als liefde, trouw en gemeenschapszin, hoe zij als kloostergemeenschap open willen staan voor álle mensen vanuit een verlangen gastvrij te zijn voor een ieder die aanklopt. Het gesprek is voorbij. Of haar verhaal de jongeren heeft bereikt, weet ik niet. Maar als we de kapel verlaten en zuster Helianthe het licht uitdoet, zie ik vanuit mijn ooghoek hoe één vlam,te weten de Godslamp, blijft branden in de donkere, mysterieuze kapel. Ik realiseer me dat dat licht er altijd is.Vuur dat nooit meer dooft: dan denk ik aan die middag. Aan hoe er telkens weer mensen zijn die zich in willen zetten voor de goede krachten in deze wereld, vanuit welke overtuiging, achtergrond, professie of mens-zijn dan ook. Dan denk ik aan hoe er maar één mens hoeft te zijn die dat vuur draagt om het weer opnieuw te kunnen verspreiden onder velen. Omgekeerd geldt het evenzo: hoe er maar één mens hoeft te zijn die het vuur van haat, jaloezie, stress of pijn met zich meedraagt om het te verspreiden onder velen. Vuur is prachtig en gevaarlijk tegelijk, verwarmend én verterend, inspirerend én vernietigend. Spelen met vuur: in woorden, beelden, materialen, muziek, beweging, in alles wat een mens kan scheppen; wat een gave en opgave!

Ds. Betty Gras,
Ontmoetingskerk Zuidwolde Dr.

contact:
Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Hemelvaartsdag 05 mei t/m zondag 08 mei 2016,
  en van vrijdag 13 mei t/m Pinkstermaandag 16 mei 2016.

  De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 12.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer
   

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,


  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld
   

  Dik Braam
  Corinne Groenendijk

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com
   

  email: dikbraam@live.nl
  email: crgroenendijk@hetnet.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl