header

Feest van de Geest 2016


Ontmoeting tussen Beeldende Kunst,
Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.

Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest.

Het thema voor 2016 was: Vrijheid van Geest

Het thema voor komende jaar 2018 is vastgesteld op:

Levensadem

Website

Het Feest van de Geest wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van:

Stichting Feest van de Geest (Koepelgroep)
Voor contactpersonen, zie onderaan de pagina

De organisatie is verder in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.
Onderaan de pagina vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.

 

 

 

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Zoetermeer

Van Rotte, IJssel tot Lek

Kunstenaars en/of gemeenten die zich willen aanmelden om mee te doen met Feest van de Geest, kunnen het beste contact opnemen met de contactpersonen van de regio's. De gegevens kunt u vinden onderaan elke pagina van deze website.

Deze website van FeestvandeGeest 2016 is bijgehouden tot 6 december 2017 en daarna gearchiveerd

  Groningen / Noord Drenthe heeft op 30 november de rondgang van de kunstenaars rond de deelnemende kerken in de regio

Door op de regionaam (boven) te klikken, komt u bij de regio's. Via de keuzemenu's navigeert u naar de gewenste regionale informatie.

Hier vindt u in het archief de website over FeestvdGeest 2014

Het is een wonder...

De zevende Feest van de Geest is onderweg: in 2002 voor het eerst gehouden in zeven kerken in zuidwest Drenthe is het project Feest van de Geest anno 2014 uitgegroeid tot een meedoen van meer dan honderd kerken van noordoost Groningen tot onder Rotterdam. Een lijn van Pinksterrood kleurt ons land van Hemelvaartsdag tot en met tweede Pinksterdag rood. En nog steeds melden zich nieuwe kandidaten aan voor een volgende ronde...
Feest van de Geest is begonnen met de gedachte, dat het een spannend gebeuren zou kunnen zijn als het eeuwenoude Pinksterverhaal vanuit de Bijbel, de kerkgebouwen - oud en nieuw - met hun eigen traditie, klanken en kleuren, de voorgangers met hun eigen interpretatie en beleving en de kunstenaars - wel of niet gelovig - elkaar in dit proces ontmoeten. En als steuntje daarbij is voor het landelijk beeld het thema gekozen: Vuur dat nooit meer dooft".
Wat stel ik me voor bij die woorden "Vuur dat nooit meer dooft"? De olympische vlam dooft telkens weer: elke twee jaar, dan voor de zomerspelen en dan weer voor de winterspelen, wordt het in Olympia in Griekenland ontstoken, maakt een lange reis en brandt tijdens het sportfestijn om daarna gedoofd te worden en nooit meer te branden. Het vuur dat brandt in de open haard, op de kaars: het gaat uit, het wordt gedoofd. Het vuur in de industrie, bij bijvoorbeeld de staalproductie, dat wel helse sferen weet op te roepen en ontembaar lijkt, zodra de zuurstof of de brandstof afwezig is, dooft het. Ik moet denken aan die kleine vlam, die in veel Katholieke Kerken dag en nacht blijft branden: de Godsvlam. Een herinnering aan, een teken van een aanwezigheid die zich niet laat benoemen. Dat vuur is niet overweldigend, niet bulderend als een razende bosbrand, maar brandt heel stil en heel constant: je zou er zomaar aan voorbij lopen.
Het is die stille aanwezigheid, waar ik iets van hoop te ervaren in de rondgang van Feest van de Geest 2014: dat er iets van verwondering zal zijn over een vuur, dat aanwezig is op een geheel eigen manier, maar dat ik ontdek, dat het mij loutert, mij kalmeert, mij troost, mij bemoedigt. Dat ik iets ervaar van het wonder van een komen van de ander: de kunstenaar komt mij tegemoet met zijn of haar wereld, met zijn of haar levensverhaal, met zijn of haar hoop en wanhoop, maar ook het kerkgebouw spreekt in deze ontmoeting met mij. En wellicht is er iets te merken van het wonder van de ontmoeting tussen die kunstenaar en de die voorganger, die voor dit project met elkaar verbonden zijn geraakt.

Iets van dat wonder hoor ik doorklinken in de woorden van Kurt Marti. Hij was een Zwitsers predikant, die opgroeide, studeerde en werkte in Bern. Hij was niet van het meelopen in de mensenmassa: men ervoer in hem iets dwarsigs, hij was kritisch op de politiek en deeconomie van zijn tijd van net na de oorlog: tegen de atoombom, tegen de Vietnamoorlog. En daarin liet hij iets zien van het vuur, dat in hem brandde: een vuur dat brandde in liefde voor de kleine en kwetsbaren, voor wie vermalen dreigen te worden tussen maalstenen van de machten. Ik hoor dat in deze woorden vol van wonder:
Het is een wonder
wat is een wonder?

Verwekt te worden
te verwekken
geboren te worden
te baren
geleefd te worden
te leven

Geschapen te worden
te scheppen
gedroomd te worden
te dromen
geliefd te worden
lief te hebben
nodig te zijn
nodig te hebben
gedacht te worden
te denken
gevoeld te worden
te voelen
het sterven te ondergaan
te sterven

Het is een wonder
is het een wonder?

De ervaring van dat wonder wens ik alle kunstenaars toe in dit project. En ook alle voorgangers, alle vrijwilligers, alle sponsors, alle bezoekers. Het wonder van het verhaal dat doorgaat, het wonder van de ontmoeting die tot stand komt, het wonder van het vuur dat nooit meer dooft.

Hoogeveen, 13 januari 2014, Henk van Veldhuizen.

contact:
Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Hemelvaartsdag 05 mei t/m zondag 08 mei 2016,
  en van vrijdag 13 mei t/m Pinkstermaandag 16 mei 2016.

  De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 12.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer
   

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,


  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld
   

  Dik Braam
  Corinne Groenendijk

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com
   

  email: dikbraam@live.nl
  email: crgroenendijk@hetnet.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl