ANBI

Een aanvraag voor aanmerking van de Stichting Feest van de Geest Delft e.o. als Culturele ANBI is sinds september 2023 in behandeling bij de Belastingdienst. De aanvraagprocedure neemt circa 8 weken in beslag.

ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen al langer gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Voor nadere informatie verwijzen u graag naar de Belastingdienst en/of naar een notaris.

Gegevens

De Belastingdienst heeft bepaald dat (culturele) ANBI’s met ingang van 2014 op hun site bepaalde gegevens dienen te vermelden. Dit is gedaan om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze gegevens staan hier vermeld.

Naam
De statutaire naam luidt: Stichting Feest van de Geest Delft e.o.

KvK-nummer 90614771
RSIN 865378782
Oprichtingsdatum 26 juni 2023

Statutaire zetel: Delft Bezoekadres: Houthaak 2A, Delft

Contactgegevens
Secretaris: Jacobiene van der Hoeven
Houthaak 2A
2611 LE Delft
Tel: 06-15 368 365
secretaris-deo@feestvandegeest.nl 

De overige gegevens zoals de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid [BIJLAGE 2023 Samenstelling bestuur en beloningsbeleid]; en doelstellingen, beleidsplan, en activiteitenplan [BIJLAGE: Meerjarenbeleidsplan] treft u onder de link aan. Na afloop van ons eerste boekingsjaar (2023) en van ons eerste Feest van de Geest in Delft (2024) treft u hier ook verslagen van onze activiteiten en een financiële verantwoording aan.

Wanneer u het Feest van de Geest een warm hart toedraagt en financieel wilt ondersteunen kunt u dit bijvoorbeeld doen door donateur te worden van de Stichting Feest van de Geest Delft e.o.

  1. een éénmalige bijdrage te storten t.n.v. de Stichting Feest van de Geest Delft e.o. NL10 RABO 0364 7183 23

  2. gedurende een aantal jaren een bijdrage toe te zeggen

  3. de Stichting te gedenken en te steunen met een legaat

U kunt zich aanmelden via het secretariaat, Jacobiene van der Hoeven 06 – 15 368 365 of secretaris-deo@feestvandegeest.nl

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun.