H. St. Franciscuskerk

Oudewater

 

Over H. St. Franciscuskerk

Oudewater

Het gebouw
De Sint Franciscuskerk in Oudewater is een driebeukige neogotische kruiskerk die in 1881 gelijktijdig met de belendende pastorie werd ontworpen door architect Everhardus Johannes Margry. Met name in het toenmalig bisdom van Haarlem heeft deze architect veel kerken gebouwd.

Het evenwichtig vormgegeven en fraai gedetail- leerde gebouw is buiten en binnen nauwelijks gewijzigd. De slanke toren is uit de verre omtrek zichtbaar en domineert, samen met de Sint Michaëlkerk, het silhouet van Oudewater.

De kerk werd opgetrokken naar het voorbeeld van de vroege Franse gotiek, zoals Margry dat wel vaker deed. Het gebouw heeft een hoog en een breed middenschip, een even hoog opgetrokken transept en twee lagere zijbeuken. Aan de oostkant eindigt dit in een veelhoekig gesloten apsis met aan weerszijden een zijkapel en daar tegenover, boven de ingangspartij aan de Kapellestraat, een 60 meter hoge toren.

Aan de kant van de toren is een doopkapel uitgebouwd, In alle gevels zijn gotische spitsboogvensters aangebracht van natuurstenen-rozettraceringen.
Wat aan het interieur het meest opvalt is de polychromie: geen enkel onderdeel bleef onbeschilderd.

Ontmoetingsplaats
In dit prachtige markante gebouw willen wij graag een ontmoetings-plaats zijn met een eigen gezicht binnen de samenleving en lief en leed delen middels vieringen.
Samen met het pastorale team en onze vele vrijwilligers vormen we een levendige geloofsgemeenschap waar uit naam van Jezus Christus mensen samenkomen die een levenshouding uitdragen die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar. Wij zien u graag in onze vieringen Deof voor een bezoekje aan ons prachtige kerkgebouw.

St Franciscus Oudewater
Contactgegevens
Hier exposeert