Lutherkerk Bodegraven

 

Over Lutherkerk Bodegraven

Het huidige kerkgebouw aan de Marktstraat dateert uit 1871. In dat jaar vond er op 1 november de eerste dienst in plaats. Het gebouw is, samen met de pastorie, gebouwd door de Nieuwerbrugse aannemer P. van Schaik. Het gebouw staat op de plaats van een oudere kerk, die in 1870 bij de grote dorpsbrand verloren is gegaan.

In 1956-1957 is de kerk gedeeltelijk gerestaureerd, terwijl in 1967-1968 een volledige restauratie plaats heeft gevonden onder leiding van architect J. Noorlander. Boven op het dak van de kerk staat de zwaan, teken van de Lutherse kerk. De voorgevel van de kerk wordt gesierd door de Lutherroos.

De kerk staat ten opzichte van de rooilijn van de Noordstraat wat naar achteren. Dit is, omdat ten tijde van de bouw van de eerste kerk de Lutherse Kerk weliswaar gedoogd werd, maar officiëel niet toegestaan was. Het kerkgebouw werd dus achter een woning gebouwd, niet direkt zichtbaar vanaf de openbare weg. De huidige kerk werd op dezelfde plaats gebouwd. Pas in de jaren na 1956, bij de aanleg van de naastgelegen Marktstraat, werden enkele woningen weggebroken; vanaf dat moment is de kerk in alle glorie zichtbaar.

De kerk wordt gebruikt voor de zondagse diensten van de Emmaüsgemeente en voor trouw- en rouwdiensten. Daarnaast  gebruikt de burgerlijke gemeente de kerk als trouwlocatie. Daarbij kan ook een beamer worden gebruikt.

Bodegraven Lutherkerk
Contactgegevens
Hier exposeert