Ned. Hervormde Kerk Haastrecht

 

Over Ned. Hervormde Kerk Haastrecht
Stijl

Laatgotische in hout overwelfde kruiskerk waarvan alleen het korte schip, het dwarsschip en de toren over zijn. De zijbeuktraveeën hebben topgeveltjes. Torenromp in vroeg-gotische vormen, renaissance bovenbouw gerestaureerd na brandschade in 1896; toren opnieuw gerestaureerd van 1960 tot 1964. Binnen zijn twee koperen kronen.

 

Historie

Al tussen 1275 en 1280 is sprake van een Kerk te Haastrecht. Het onderste deel van de toren dateert mogelijk nog uit die tijd. In de veertiende en de vijftiende eeuw vonden verscheidene verbouwingen plaats.

In 1511 werd de kerk door Gelderse troepen in brand gestoken. Tijdens de reformatie, om precies te zijn in 1570, ging de kerk over van katholieke in protestante handen.

Ook rond 1575 werd het inmiddels herstelde kerkgebouw verwoest, hetzij door brand, hetzij door oorlogsgeweld tussen Geuzen en Spanjaarden. Pas in 1609 wordt gestart met de herbouw van het kerkgebouw. De wederopbouw duurde twee jaar.In 1726 werd Haastrecht getroffen door overstromingen, waardoor vele graven in de kerk invielen.In 1896 brandde de kerk opnieuw af. Oorzaak waren de verkeerd geïnstalleerde rookleidingen van nieuw aangeschafte kachels, die het dak vlam deden vatten. De kerk en de toren werden direct herbouwd. Op 12 juni 1964 werd de kerk opnieuw getroffen door een grote brand, die ontstond tijdens loodgieterwerkzaamheden. Hierna werd de kerk gerestaureerd naar de toestand van vóór 1896.

In 2004 is het koorgedeelte (het huidige liturgische gedeelte) van de kerk gerestaureerd. Waarschijnlijk ten gevolge veranderingen in het grondwaterpeil zijn de funderingspalen weggerot en dreigde het koor van het gebouw af te breken. Mede door de inspanningen van de leden van de kerk is het kerkgebouw hersteld en nu mooier dan tevoren. In september 2013 is een start gemaakt met de restauratie van het orgel. Na ruim een jaar is het weer in gebruik genomen.

Haastrecht Herv Kerk
Contactgegevens
Hier exposeert