St Willibrorduskerk Bodegraven

 

Over St Willibrorduskerk Bodegraven

De kerk uit 1865 is ontworpen door Pierre Cuypers.

De Willibrorduskerk is een rooms-katholieke parochiekerk in Bodegraven. De kerk uit 1865 is ontworpen door Pierre Cuypers en verving een oudere schuilkerk. Links en rechts over het gehele schip van de kerk zijn ramen aangebracht met afbeeldingen van Heiligen, of groepen Heiligen, en van een aantal belangrijke symbolen die iets zeggen over deze heiligen. De ramen zijn in glas in lood, in vele kleuren. Begin zestiger jaren is een aanpassing gebeurd met nieuw altaar, sacramentsaltaar enzovoorts, alles naar ontwerp van de Bodegraafse kunstenaar Alphons van Leeuwen.

De kerk maakt deel uit van de Sint Jan de Doperparochie waarin alle RK geloofsgemeenschappen van Gouda en omgeving gefuseerd zijn.

De kerk heeft een Maarschalkerweerdorgel, dat oorspronkelijk is gebouwd voor de Dominicuskerk in Alkmaar, eveneens een creatie van Pierre Cuypers.

Bodegraven Willibrordkerk
Contactgegevens
Hier exposeert