Bartholomeuskerk Noordlaren

 

Over Bartholomeuskerk Noordlaren

Ter vervanging van een houten kerkje, startte de bouw van de huidige stenen kerk rond 1200. Eerst werd het koor gebouwd. Van de kleine romaanse vensters die het oorspronkelijke koor gehad heeft, is er één teruggerestaureerd tegen het einde van de vorige eeuw. In gebrandschilderd glas is daarin een afbeelding geplaatst van de schutspatroon van de kerk: de apostel Bartholomeus.

In de middeleeuwen is de kerk rijk beschilderd geweest. Boven de doorgang naar het koor zijn resten te zien van een kerkbrede afbeelding van Jezus en de twaalf apostelen. Deze afbeelding uit het einde van de dertiende eeuw verraadt iconografische invloeden uit zuidelijk Europa.

In de kerk staat een met zwaar ijzerwerk beslagen offerblok. De datering varieert tussen eind zestiende en begin zeventiende eeuw. Het geldt als een van de oudste van dit type in Groningen.

Het interieur van de kerk moest grondig aangepakt nadat de troepen van de bisschop van Münster – Bommen Berend – er in 1672 stevig huisgehouden hadden na het mislukte beleg van Groningen. De preekstoel uit 1675 stamt uit deze tijd.

Het orgel op de galerij is in 1876 geplaats door orgelbouwer Petrus van Oeckelen uit Glimmen. Het is een eenklaviers orgel met negen registers en een aangehangen pedaal.

De kerk is in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken en wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen. Op de tweede zondag van de maand is er een kerkdienst, op de vierde donderdag een avondgebed. De kerk is trouwlocatie van de gemeente Groningen en kan gebruikt worden voor concerten, trouwdiensten, uitvaarten en andere bijeenkomsten.

 

Bartholomeus_Noordlaren-DSC00839am
Contactgegevens
Hier exposeert