Protestantse Kerk Harkstede

 

Over Protestantse Kerk Harkstede

De museale Grafkerk van Harkstede
Het kerkgebouw aan de Hoofdweg in Harkstede is door bouw en bouwgeschiedenis een bijzonder gebouw. De kerk is tussen 1692 en 1700 gesticht door het echtpaar Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers. In de gevelsteen boven de ingang van de kerk valt het alliantiewapen van het echtpaar op. Ook in de kerk op de sluitstenen en kapitelen van het gewelf is het alliantiewapen te zien.
Het oude kerkgebouw van omstreeks 1325 werd in 1691 afgebroken. Deze kerk had een losstaande toren. De nieuwe kerk werd tegen de bestaande toren aangebouwd. Dit is duidelijk te zien bij de preekstoel waarvoor een nis is uitgehakt.
In de grafkelder van de kerk staan de kisten van Henric Piccardt, overleden in 1712, en zijn echtgenote Anna Elisabeth Rengers, overleden in 1704. Tussen deze eenvoudige kisten staat een klein kistje van Johanna Hendrika Piccardt, nazaat van een broer van Henric.
De kerk staat hoog in het landschap. Dit is bewust gedaan, de grafkelder moest natuurlijk wel droog blijven. Het orgel is gebouwd door de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger. In de loop van de tijden is er nogal wat gebeurd aan het orgel.

Protestantse Kerk Harkstede
Contactgegevens
Hier exposeert

Op tweede pinksterdag is er om 15.30 uur een rouwdienst voor de aarde met gedichten en geïmproviseerde vioolmuziek door de kunstenares Karin Elema.