Manja Kindt

Werk: installatie, audio, video

Over Manja Kindt

Het werk van Kindt heeft een sterk autonoom karakter. Er is sprake is van een geheel eigen wereld waarvan zij met behulp van fotografie, video, tekst aan de beschouwer wel verslag doet en als het ware introduceert, maar tegelijkertijd ook veel, zo niet alles overlaat aan de overtuigingskracht van haar beeldend werk. Haar qua techniek uiteenlopende werk stuurt daardoor bewust in een bepaalde, door haarzelf gewenste richting, maar laat zoals gezegd ook veel aan de eigen verbeeldingskracht van de beschouwer over. Er is geen sprake van vrijblijvendheid over en weer. Steeds vormt een bepaald verhaal, een mythe het uitgangspunt, de kunstwerken zijn daarbij niet enkel illustraties, maar brengen het thema op een hoger plan waardoor je als beschouwer deze wereld van de kunstenaar kunt binnenstappen.