ANBI

De Stichting Feest van de Geest Groningen Noord Drenthe is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen al langer gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. (www.belastingdienst.nl/giften)

De Stichting Feest van de Geest Groningen Noord Drenthe is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Voor nadere informatie verwijzen u graag naar de Belastingdienst en/of naar een notaris.

Gegevens

De Belastingdienst heeft bepaald dat (culturele) ANBI’s met ingang van 2014 op hun site bepaalde gegevens dienen te vermelden. Dit is gedaan om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

Naam
De statutaire naam luidt: Stichting Feest van de Geest Groningen / Noord Drenthe

KvK-nummer 54418569
RSIN 851297389

Statutaire zetel: Oldehove                                                        Bezoekadres: Burg.IJ.Wiersumstraat 18, Warfhuizen

Contactgegevens
Secretaris: Ina Fekken
Burg.IJ.Wiersumstraat 18, 9963 PK Warfhuizen
Tel: 06 81434201
secretaris-gnd@feestvandegeest.nl 

De overige gegevens zoals

vindt u in pdf-bestanden onder de betreffende links