Carla Spijk

Werk: 

Over Carla Spijk

Het thema van feest voor de Geest 2022, ‘In vuur en vlam’, heb ik opgevat als een uitdrukking die beweging genereert.

Daarom heb ik een beeld gemaakt dat kan bewegen. Het beeld wordt door menskracht in beweging gezet en nodigt vervolgens ook uit om te gaan bewegen ten opzichte van het beeld.

Op de vloer ligt een schijf met een diameter van anderhalve meter. Deze schijf kan door de kijker in beweging worden gezet.

Er zijn vijf lichtstralen die refereren naar het getal penta uit het Grieks; pentecoste-pinksteren.

Als de schijf draait draaien ook de stralen op de vloer. Probeer nu niet geraakt te worden door de stralen door er over te springen.

Dit gaat net als het spel dat kinderen doen met een springtouw. Een kind draait het touw over de grond om zich heen en anderen springen over het touw.

Als de schijf draait komt ook het vuur in beweging dat in gestileerde vorm te zien is op de schijf.

Kom in beweging en bedenk wat jou in vuur en vlam zet!

Andrieskerk, Amerongen Carla Spijk
Contactgegevens
Exposeert in