Hans Neecke

Werk: Fotografie

Over Hans Neecke

In zijn boek “Vertroostingen” maakt Dirk de Wachter onderscheid tussen “troost” die zich buigt over verdriet, over die momenten als het leven iets moeilijks brengt en daarnaast de “troost” die je overvalt. Een troost die we nodig hebben in het bestaan zelf.

Het is deze tweede betekenis van troost die je zomaar kan overkomen bij het binnenlopen in een kerk of het zien van kunst of het horen van muziek.

Je wordt plotseling geraakt door de omgeving, het beeld of de klanken. Het lijkt wel of de geest iets in je wakker maakt.

Met deze serie foto’s probeer ik iets van zulke  momenten vast te leggen.

Zij zijn ontstaan bij wisselende stemmingen op verschillende plaatsen en tijdstippen.

foto 1: Heilige Nikolaas in Rotterdam
foto 2: Mariendom in Neviges bij Wuppertal.
foto 3: Mariendom.
foto 4: Walburgiskerk in Zutphen.
foto 5: Pieterskerk in Utrecht.
foto 6: Lebuinuskerk in Deventer.

Hans Neecke