Kees Zoeteman

Techniek: Gelijmd Amerikaans notenhout, schapenwol

 

Over Kees Zoeteman

Het werkstuk verbeeldt het laatste bijbelboek, de Openbaring of de Apocalypse, dat naar mijn inzicht is opgebouwd uit 56 tekstfragmenten die zijn geordend in een spiraal op basis van het getal 7. Dit getal beheerst alle tijdsprocessen waarin een gang is te onderkennen van het eerst materialiseren van een idee en het vervolgens weer door loutering van de ervaring terugkeren naar de geestelijke oorsprong. Dit is ook de weg van de mens. Die terugkeer is ook te herkennen in het Pinsterfeest. De loutering is het effect van het vuur en de gelouterde geest is zichtbaar in de vlammen op de hoofden van de discipelen bij de uitstorting van de Heilige Geest. In het werkstuk zijn 56 vlammen in een opstijgende spiraal geplaatst die samen als een grote vlam het naar de geest terugkeren symboliseren.

Er is een boekje aanwezig waarin de 56 tekstfragmenten zijn beschreven met een korte uitleg die is ontleend aan de website www.project-apocalypse.com. De bezoeker kan die website ook met de eigen smartphone raadplegen.

In de spiraal kunnen 8 stralen worden herkend. De eerste straal begint met de gemeente Efeze (fragment 4), de laatste begint bij de gemeente Laodicea (fragment 10). Elk van de zeven gemeenten zijn als het ware de poortwachters van de meer naar binnen gelegen visioenen in de wereld van de geest. Er is nog een achtste straal, die voor de eeuwigheid staat en waar de mens voor de troon van God, de alfa en omega, het begin en einde, verschijnt.

Deze teksten zijn gebaseerd op de website www.project-apocalypse.com

Martinuskerk, Doorn Kees Zoeteman
Contactgegevens
Exposeert in