Inspiratiemiddag

Inspiratiemiddag
Hervormde Kerk Blijdenstein, Ruinerwold

Welkom door Geke Koets

Vlammen

Hier in de kerk van Blijdenstein
treed je het verleden binnen
waar eeuwige stilte kleeft
aan stenen muren
waar het licht door hoge ramen
sereen lacht, rust neerdaalt
dieper dan de nacht

hoor de fluisterende stemmen
in dialecten van wind en lucht
ze vertellen over Elia
hoe hij vurig tot God bad
vlammen sloegen uit het hout
dat brandde hevig en hoog
zo hoog dat het de hemel raakte
vonken dansten in het rond
en vielen als warme regen
als een zegen
over mensen op de grond

wat is een leven zonder vuur
wat in je brandt, zonder passie
zonder kunst
aan muren, kunst op straat
kunst dat verder dan een paar
strepen op het doek gaat

laten we weer eens vlammen
de penselen strelen,
spelen met verf, inkt of krijt
Kom, laten we ideeën delen
elkaars gedachten stelen
niets is immers
voor eeuwig je bezit

laten we elkaar inspireren
tot in ons laatste uur
en blijven voeden zoals
Elia’s hout
het vlammende vuur

IN VUUR EN VLAM
bijdrage predikanten

In vuur en vlam

Ds. Betty Gras, Ontmoetingskerk, Zuidwolde

Het zal wel een beroepsdeformatie zijn van dominees(en misschien ook kunstenaars?) of bij een thema als “In vuur en vlam” als eerste te denken aan de overdrachtelijke, symbolische betekenis, maar onze dochter van zeven vertelde eerdaags haar ergste nachtmerrie, namelijk dat de school of ons huis in vuur en vlam zou opgaan.Ik denk aan de beelden van Notre Dame in vuur en vlam, aan de vernietigende en overweldigende kracht die daar van uitging waar je als mens machteloos tegenover staat.

Ik denk ook aan het beeld van Mozes bij de braamstruik, bij wie het vuur aantrekkingskracht als ontzag oproept, de schoenen gaan uit als hij beseft dat hij op heilige grond staat, het is vuur dat wel loutert, maar niet vernietigt. 

Tot slot, in onze kerk hangen de Tien Woorden, omgeven door vurige tongen van glas, van de hand van Edith Benedictus. De Tien Woorden zijn niet geboden die je beklemmen, maar die je inspireren tot een mooier, menselijker en beloftevoller leven, zo laat Benedictus zien. Elke zondag branden er kleine lichtjes achter de glazen vurige tongen en hopen we dat we zelf in vuur en vlam worden gezet voor deze manier van leven.

Ds. P. den Braanker, Dorpskerk Dalen.

Thema: “In vuur en vlam”

Feest van de Geest 2020

Enkele opmerkingen bij het thema:

Het Feest van de Geest wordt gehouden tijdens Hemelvaart en Pinksteren 2020.

Pinksteren staat voor enthousiasme, inspiratie, bezieling en creativiteit.

Pinksteren is het feest van de eenheid in de verscheidenheid en het bindmiddel dat mensen samenbindt en elkaar doet verstaan. In alle veelkleurigheid wordt gezocht naar de eenheid. Niet op de manier van: “wij hebben de Geest en jullie niet”! Het is grens-overschrijdend en taal-overschrijdend!

Enthousiasme werkt aanstekelijk en wil zich wereldwijd verspreiden (zoals de zaadjes van een paardenbloem overal heen worden geblazen).

Vandaar dat Pinsteren van oudsher ook een zendingsfeest is. De Geest wil zich verspreiden.

Enthousiasme voert de boventoon en zet aan tot liefde en geeft kracht elkaar te helpen. Liefde wordt zichtbaar, hoorbaar en voelbaar.

Pinsteren maakt van een groep verweesde mensen een lerende, vierende, helende en dienende gemeenschap (zie het boek Handelingen). De luiken en de deuren gaan open!

Beelden: een bron van inspiratie, een golf van bezieling, een windvlaag van enthousiasme. Als een lopend vuurtje, iets/iemand nieuw leven inblazen, een stormachtig begin, een kalme bries. Het koude hart smelt en wordt zacht en open. De geest krijgen, het borrelt, het gloeit, het stroomt, het sprankelt!

Waar vuur is is warmte. Vuur werd vroeger (maar niet alleen toen) gebruikt om te verwarmen, eten te koken en bescherming te bieden tegen wilde dieren. Vuur blijft iets ongrijpbaars, heeft iets fascinerends. We kunnen urenlang naar de vlammen in de haard kijken. Vuur heeft een geweldige kracht in zich, vuur kan verwarmen maar ook verwoesten. Het beschermende kan omslaan in het vernietigende.

In Exodus 3 horen we van de ontmoeting tussen God en Mozes bij de brandende braamstruik. Het vuur verteert niet maar brandt op betrokkenheid en liefde. Het is het teken van verbondenheid en verbond.

Citaat uit de krant waarin het thema terugkomt: “Een bekende Noord-Ierse voetballer, waarop een liedje is gemaakt, zette een hele natie in vlam en vuur. Hij groeide uit tot een cultheld, maar op het veld siste er nog slechts een waakvlammetje bij de spits!”

IN VUUR EN VLAM

 

‘In vuur en vlam zet ons de Geest

gegeven op het pinksterfeest ….’

Een mooi lied dat we altijd op pinkstermorgen zingen.

Toch heeft ‘vuur en vlam’ wortels die voor mij dieper reiken.

In de Bijbel heeft de Geest verscheidende uitingsvormen.

Mozes ontmoet God in een brandende braamstruik ( Exodus 3: 1-6).

Dat is voor hem een heilig moment.

Vanaf dan ontkomt Mozes er niet meer aan:

hij moet de Israëlieten uit het slavenoord Egypte bevrijden.

Wie aangeraakt wordt door de Geest,

door geestkracht

of door een gedrevenheid die van elders lijkt te komen,

móet daar gestalte aan geven.

Dat kan op verschillende manieren:

door daadkracht, door creatieve uitingen,

door naar buiten te treden en met anderen te delen.

Voor mij  betekent dit ondermeer  dat ik ’s zondags

graag op de kansel sta om bezig te zijn met het W/woord.

Zodat wij met elkaar weer geestkracht opdoen

voor een nieuwe week .

Ds. Henriëtte de Graaf

Protestante Gemeente Koekange

Thema: “In vuur en vlam”

 

Feest van de Geest 2020

 

Enkele opmerkingen bij het thema:

Het Feest van de Geest wordt gehouden tijdens Hemelvaart en Pinksteren 2020.

Pinksteren staat voor enthousiasme, inspiratie, bezieling en creativiteit.

Pinksteren is het feest van de eenheid in de verscheidenheid en het bindmiddel dat mensen samenbindt en elkaar doet verstaan. In alle veelkleurigheid wordt gezocht naar de eenheid. Niet op de manier van: “wij hebben de Geest en jullie niet”! Het is grens-overschrijdend en taal-overschrijdend!

Enthousiasme werkt aanstekelijk en wil zich wereldwijd verspreiden (zoals de zaadjes van een paardenbloem overal heen worden geblazen).

Vandaar dat Pinsteren van oudsher ook een zendingsfeest is. De Geest wil zich verspreiden.

Enthousiasme voert de boventoon en zet aan tot liefde en geeft kracht elkaar te helpen. Liefde wordt zichtbaar, hoorbaar en voelbaar.

Pinsteren maakt van een groep verweesde mensen een lerende, vierende, helende en dienende gemeenschap (zie het boek Handelingen). De luiken en de deuren gaan open!

 

Beelden: een bron van inspiratie, een golf van bezieling, een windvlaag van enthousiasme. Als een lopend vuurtje, iets/iemand nieuw leven inblazen, een stormachtig begin, een kalme bries. Het koude hart smelt en wordt zacht en open. De geest krijgen, het borrelt, het gloeit, het stroomt, het sprankelt!

Waar vuur is is warmte. Vuur werd vroeger (maar niet alleen toen) gebruikt om te verwarmen, eten te koken en bescherming te bieden tegen wilde dieren. Vuur blijft iets ongrijpbaars, heeft iets fascinerends. We kunnen urenlang naar de vlammen in de haard kijken. Vuur heeft een geweldige kracht in zich, vuur kan verwarmen maar ook verwoesten. Het beschermende kan omslaan in het vernietigende.

 

In Exodus 3 horen we van de ontmoeting tussen God en Mozes bij de brandende braamstruik. Het vuur verteert niet maar brandt op betrokkenheid en liefde. Het is het teken van verbondenheid en verbond.

 

Citaat uit de krant waarin het thema terugkomt: “Een bekende Noord-Ierse voetballer, waarop een liedje is gemaakt, zette een hele natie in vlam en vuur. Hij groeide uit tot een cultheld, maar op het veld siste er nog slechts een waakvlammetje bij de spits!”

Deel dit bericht