De Vredehorst Hoogeveen

 

Over De Vredehorst Hoogeveen

Dichtbij God, elkaar en de wereld. Onze gemeente is een veelkleurige geloofsgemeenschap die de verscheidenheid aanvaardt als een gave en een opgave, en die de eenheid in Christus, de opgestane Heer, als een geschenk ontvangt

We komen elke zondag om 9.30 uur bij elkaar in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, tel. 0528 – 273 966.
Informatie over de kerkdiensten vindt u onder Kerkdiensten.

De wijk heeft 2 predikanten, ds. Jacoline Batenburg en ds. Wim Loosman, en een kerkelijk werker.
Voor de verdeling van de pastorale zorg zie pastoraat — wijken .


PWG de Weide