Hervormde Kerk De Brug Noordscheschut

 

Over Hervormde Kerk De Brug Noordscheschut

De Hervormde Gemeente in Nieuweroord en Noordscheschut is vanaf 1 mei 1972 een zelfstandige gemeente en daarom is er nog geen sprake van een lange traditie van de gemeente in haar huidige vorm.

Wel werden in Nieuweroord vanaf 1870 kerkdiensten georganiseerd door de “Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging” maar deze diensten stonden onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente in Hollandscheveld. Vanaf 1879 werden er diensten gehouden in een schoolgebouw en daarna vanaf 1884 in een klein stenen kerkje. In 1919 werd de kerk aan de Middenraai in Nieuweroord met de naam “Rehoboth” in gebruik genomen. Onder leiding van dhr. Van Delen kwam de gemeente tot zelfstandigheid per 1 januari 1944 en was er sprake van de Hervormde Gemeente Nieuweroord.

De leden van de huidige gemeente die in Noordscheschut woonden behoorden voor 1972 tot de kerkelijke gemeenten Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuweroord. Een voor velen onwenselijke situatie die er toe leidde dat in 1969 een commissie in het leven werd geroepen die opdracht kreeg te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een zelfstandige Hervormde Gemeente Nieuweroord-Noordscheschut. Een gemeente met één voorganger met in beide dorpen een kerkgebouw.

De hierbij betrokken kerkelijke gemeenten en de hogere kerkelijke instanties gaven hiervoor toestemming en nadat de betrokken gemeenten toestemming gaven voor de nodige grenscorrecties was vanaf 1 mei 1972 sprake van de Hervormde Gemeente Nieuweroord-Noordscheschut.

Omdat Noordscheschut niet over een eigen kerkgebouw beschikte werden de eerste diensten van de gemeente gehouden in de Gereformeerde Kerk in Noordscheschut. In 1973 kreeg de gemeente echter de beschikking over een eigen kerkgebouw. Een houten kerkje, dat in 1985 plaats maakte voor de “Immanuëlkerk”. Een kerk, grotendeels door vrijwilligers gebouwd, die op 4 december 1985 in gebruik werd genomen.

Herv. Gem. De Brug, Noordscheschut
Contactgegevens
Hier exposeert