Maria Kerk Ruinen

 

Over Maria Kerk Ruinen

De Mariakerk is de voormalige kloosterkerk van het eerste klooster in Drenthe, het klooster St.Mari(e), dat reeds voorkomt in 1141. Het betrof een klooster van de orde der Benedictijnen. Aanvankelijk een mannenklooster, doch begin 1200 is er ook sprake van nonnen in het klooster, er ontstond dus een zogenaamd dubbelklooster.

In het jaar 1325 verhuisde het klooster naar Dikningen en werd de voormalige kloosterkerk een normale parochiekerk: de Mariakerk. In het jaar 1598 vond ook in Ruinen de reformatie plaats, tengevolge waarvan o.m. een muurschildering, voorstellende De Annunciatie, werd overgekalkt.

In 1928 werd deze afbeelding tijdens werkzaamheden (gedeeltelijk) teruggevonden en is vandaag de dag nog in de Mariakerk te bewonderen.
In de loop der eeuwen is er veel van de oude glorie verloren gegaan doch in de jaren ’70 van de vorige eeuw vond er een renovatie van het kerkgebouw plaats, waarbij veel weer in oude staat werd hersteld.

Maria Kerk, Ruinen
Contactgegevens
Hier exposeert