Waterstaatskerk Bovensmilde

 

Over Waterstaatskerk Bovensmilde

De kerk werd in 1868-69 gebouwd als Waterstaatskerk. In een gevelsteen wordt het bouwjaar vermeld. In 1902 werd een consistoriekamer aangebouwd aan de achterzijde. Het gebouw heeft aan de voorzijde een uitgebouwd portaal met een dubbele portaaldeur. Boven de deur een gekoppeld rondboogvenster en een houten dakruiter met een open klokkestoel. Van binnen heeft de kerk een korfboogvormig houten gewelf. Aan de noordzijde een balkon op vier houten kolommen. Aan de westzijde, boven de tochtdeur, een gebrandschilderd raam.