Sejo Slingenberg

Werk: ruimtelijk werk

Over Sejo Slingenberg

Mariakerk  Ruinen

In VUUR en VLAM

Na de zondvloed trokken mensen weg in oostelijke richting en vestigden zich op de vlakte van Sinai. Daar werden stenen gebakken en er werd gezegd: laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken ! De Heer daalde af om dit alles te bekijken en veroorzaakte een Babylonische spraakverwarring zodat de mensen die eerst maar 1 taal spraken elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. Er ontstond onbegrip en geweld, tempels werden in brand gestoken, de stad werd vernietigd door VUUR en VLAM. Mensen konden elkaar niet meer bereiken en verstaan.   

Deze onmacht om elkaar te bereiken komt ook in dit werk tevoorschijn door het laten zien van twee verschillende werelden in Ruinen van ongeveer 100 jaar geleden: Mijn grootvader Jantienes Dekker, ambachtsman en bakker in Ruinen ( BROOD) tegenover de burgemeester  jhr. Van Holthe tot Echten, bestuurder in Ruinen  (CHAMPAGNE). Hun belevingswereld zal totaal verschillend zijn geweest. Er waren weinig raakvlakken en daardoor ontstond soms   VUUR en VLAM in hun geest, zoals onbegrip en wrijving. Toch had men elkaar nodig!        De bakker kocht brandhout van de burgemeester voor zijn bakkersoven en de burgemeester kon brood kopen voor zijn ontbijt bij de bakker.                                                                                                                                                               Dit werk ontspringt als een fontein vlakbij de restanten van het klooster van Ruinen, gesticht in de 12e eeuw.  De monniken en nonnen die hier woonden vertrokken   in 1325 naar Dickninge bij de Wijk omdat het in Ruinen te druk geworden was. Er was veel VUUR en VLAM aanwezig in die tijd. De bisschop van Utrecht en de heer van Coevorden hadden regelmatig strubbelingen, daardoor ontstond geweld en krijgsrumoer.

De sombere kleur van dit werk verwijst naar de donkere middeleeuwen.   De mobieltjes aan de uiteinden van de stralen verwijzen naar het heden:  de korte communicatielijnen waarin het gevaar dreigt van te snel reageren via protest naar onverdraagzaamheid. Een oproep tot samenscholing, rellen en vernielingen is dan snel gemaakt.   VUUR en VLAM ontstaat! 

                                 Hierbij mijn oproep:                           

Laten wij VUUR en VLAM omdraaien, gebruik het mobieltje om iemand eens gewoon te bellen en te zeggen    “ IK HOU VAN JOU “    zegt het voort!