Sejo Slingenberg

Werk: ruimtelijk werk

Over Sejo Slingenberg

Het thema “leven en de vergankelijkheid ervan” vormt een belangrijke inspiratiebron voor de beeldvorming van het twee- of driedimensionale werk .
Voor het schilderwerk wordt populierenhout als drager gebruikt en een bijzondere mix van materialen als bitumen, inkt, acrylverf en celluloselak wordt toegevoegd.
Het werk is fors van formaat, sfeervol van kleur en krachtig van gebaar. Toch blijft het ingetogen van karakter wat wellicht te maken heeft met de inspiratiebron.
De materiaalkeuze voor het ruimtelijk werk is eveneens boeiend en zeer divers.

 

VUUR EN VLAM

Na de zondvloed trokken mensen weg in oostelijke richting en vestigden zich op de vlakte van Sinai.

Daar werden stenen gebakken en er werd gezegd: laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt.

Dat zal ons beroemd maken!

De Heer daalde af om dit alles te bekijken en veroorzaakte een spraakverwarring, zodat de mensen, die eerst maar 1 taal spraken, elkaar niet meer konden verstaan.

De bouw van de stad en toren werd gestaakt.

Er ontstond onbegrip en geweld, tempels werden in brand gestoken, er braken gevechten uit en de stad werd vernietigd door Vuur en Vlam.

Deze Babylonische spraakverwarring was er de oorzaak van dat mensen elkaar niet meer konden bereiken en verstaan.

In dit werk komt deze onmacht om elkaar te bereiken tevoorschijn.

Twee verschillende werelden:  vroeger in het veen groeiden er mensen op die het ondanks het turfsteken  als arbeid daar niet breed hadden <<<<< TURF

Hun bazen en andere notabelen leidden daarentegen een welgesteld leven <<< << CHAMPAGNE

Elkaar niet kunnen bereiken en verstaan was toen ook aan de orde.

Vuur en Vlam is van alle tijden:  verborgen armoede, onverdraagzaamheid, discriminatie, onbegrip, agressie  etc. etc.

Toch hebben mensen elkaar altijd nodig!

Laten we met elkaar proberen Vuur en Vlam te doven….

Sejo Slingenberg