Willeke Orsel

Werk: beelden

Over Willeke Orsel

Als kunstenaar volg je je innerlijke kompas. Dit kompas heeft mij geleid langs allerlei media en technieken, zowel op het platte vlak als ruimtelijk.
In mijn beelden heb ik werken in hout en met mozaïek onderzocht. Ik merk dat ik graag nieuwe materialen toevoeg.
Op dit moment gebruik ik veel cement met glas of koper. Maar ook hout en glas, en papier en koper hebben op dit moment mijn belangstelling.
Deze nieuwe vormen helpen me om te komen tot beelden die refereren aan archetypische beelden en verhalen.
Wat mij interesseert is de werkelijkheid achter de wereld van de vormen. Dromen, sprookjes en verhalen die verscholen zitten in een mensenleven: archetypische beelden.
De wereld zit vol wonderbaarlijke dingen : ordeningen, patronen, onkenbare geheimen en bijna ondraaglijke schoonheid. En diezelfde wereld zit ook in ons. Om die reden moet ik wel creëren, en voel ik een passie om anderen ook te begeleiden in het terugvinden van creativiteit en vitaal leven.

Ik werk zowel in opdracht als vrij. Wat ik regelmatig in opdracht doe is het maken van huisaltaartjes. Prachtige opdrachten, waarbij ik iemand mag helpen bij het vormgeven van rituelen of momenten van stilte. Dit kan te maken hebben met rouwen om verlies, of met het uiten van dankbaarheid, of het in eerbied stil staan bij het leven.
Maar ook het samen vormgeven van een bijzonder, op te persoon of de gelegenheid toegesneden beeld vind ik een voorrecht om te doen, het zij voor de opdrachtgever zelf, hetzij als cadeau voor een speciaal iemand.

Ik heb mijn opleiding als beeldhouwer genoten aan het CABK Kampen en ben afgestudeerd in 1987.