Willy Brugman

Werk: schilderen

Over Willy Brugman

Met verwondering kijk ik naar elke dag die komen gaat. Opgedane indrukken en ontmoetingen laat ik al tekenend en fantaserend in mijn studio aan mij voorbijtrekken. Ik ben op avontuur in mijn hoofd en op papier of andere ondergrond. 

Kijk graag in het algemeen naar de mensen die ik tegenkom in mijn dagelijks leven in het bijzonder. De complexiteit van het denken en het handelen geeft een diversiteit aan menselijk gedrag en uitstralingen.

De vergankelijkheid van de dingen en eindeloze mogelijkheden aan emoties, gedragingen en uitspattingen raken mij en sporen mij aan om verbindingen te leggen tussen fantasie en werkelijkheid.

Mijn eigen verhaal vertellen over hoe ik mij verhoud tot de dag, tot de tijd en de mens.

Ik werk multidisciplinair, de verschillende disciplines vertalen zich in klein tot groot werk.