Brug-Es Kerk Dwingeloo

 

Over Brug-Es Kerk Dwingeloo

De Gereformeerde Kerk van Dwingeloo is één de eerste Afgescheiden gemeentes (maart 1835). Het eerste kerkgebouw is in 1845 in gebruik genomen en in 1953 vergroot. Door een blijvend ruimtegebrek in m.n. de zomermaanden en de aantasting door de tand des tijds wordt in 1981 besloten een nieuwe kerk te bouwen op dezelfde locatie. Op 22 maart 1982 start de sloop en, na een enerverende zomer en door de inzet van heel veel vrijwilligers, kan op 19 december 1982 de eerste dienst worden gehouden in de nieuwe kerk. De 20.000 stenen van de oude kerk zijn door jong en oud gebikt en verwerkt in het fundament van het huidige gebouw; zo is er letterlijk voortgebouwd op het verleden. Het pijporgel kan pas in 1991 geplaatst worden nadat de gemeente verblijd is met een legaat van haar oud-predikant ds. Daniël Bremmer. In 2003 gaat een langgekoesterde wens van de jongeren in vervulling als boven de ingang een nieuw jeugdhonk gerealiseerd wordt. In 2013 heeft de binnenkant van de kerk een facelift gekregen met als resultaat een open kerk in heldere kleuren.

Brug-Es kerk zijn de kunstenaressen ook aan het inrichten geslagen.

 

Mariet Rankenberg en Ammy Houtman hebben de eerste werken in de kerk geplaatst, vanaf Hemelvaartsdag te bekijken.

 

Contactgegevens
hier exposeren