Grote of Maria Kerk Meppel

 

Over Grote of Maria Kerk Meppel

Het uiterlijk van de Grote- of Mariakerk wordt geheel beheerst door de forse 15e- eeuwse toren. Met de bouw van de kerk werd begonnen in 1422 en in de loop van de 15de eeuw kwam het schip gereed. Dit schip vormt nu de zuidbeuk van de tweeschepige kerk, want in 1517 werd de noordbeuk toegevoegd. Eind 18e eeuw werden de noord- en zuidbeuk doorgetrokken tot aan de Hoofdstraat. Daar verrees toen een neoclassicistisch front. Bij de restauratie van 1959-’63 herwon de kerk uit- en inwendig veel van zijn oude schoonheid. Centraal staan kansel, doophek, tafel en vont: samen een fraai monumentaal geheel. De statige preekstoel uit 1696 heeft gewrongen zuilen en is versierd met aardig snijwerk. De Statenbijbel rust op een fraaie koperen lezenaar, een zeldzaamheid in Drenthe. Een tweede lezenaar prijkt op het doophek dat kompleet met koperen doopboog in 1782 werd geplaatst. De 18e-eeuwse orgelbouwers Kamp en Schnitger hebben de kerk een prachtig instrument nagelaten.

Nog een paar dagen te gaan en dan kan het Feest van de Geest in de kerken beginnen. 

In de kerk in Meppel hebben de kunstenaars inmiddels hun werken een plaats gegeven.

Scholengemeenschap ‘Dingstede Meppel’ heeft met 150 leerlingen een heel vlaggetjes project ontwikkeld, gebaseerd op de Tibetaanse methode, 3 brugklassen hebben de mooiste teksten op deze vlaggetjes geschreven.

Deze zijn door de hele kerk opgehangen en tijdens de openingsdagen zijn ze ook buiten te bezichtigen en te lezen.

Alle 150 leerlingen hebben een bezoek gebracht aan de kerk, een behoorlijk deel had nog nooit een kerk van binnen gezien.

De docenten hebben zowel de kerk met de historie als de kunstwerken belicht.

Veel bezoekers hebben een berichtje voor de leerlingen achter gelaten, twee waslijnen vol, een project dat navolging verdiend.

Met 974 bezoekers zijn we meer dan tevreden.

Contactgegevens
hier exposeren