Marijke Traast

Werk: Schilderen Tekenen Glaskunst 

Over Marijke Traast

 

In 1970 heb ik me in de Kop van Overijssel gevestigd. Het prachtige gebied bood mogelijkheden genoeg om mijn kunstenaarshart te beroeren. Vele tekeningen zijn hierdoor ontstaan. In de loop van de tijd was het mogelijk om ons huis her in te richten. Nu beschik ik over een eigen atelier en expositieruimte.

Naast tekenen heb ik vele jaren wandkleden geweven en dit ook onderwezen aan diverse creatieve centra in de omgeving. Voor de eigen ontwerpen spon ik en verfde ik de garens zelf. De planten voor het verfproces groeiden in onze tuin of mijn directe omgeving. Het groeiproces van deze planten bood weer inspiratie voor mijn tekeningen en zo ontstond een hechte verstrengeling van activiteiten.

Daar het weven van een wandkleed heel veel tijd vergt en tekenen niet altijd voldoende kleur kon geven heb ik de schilders techniek opgepakt als aanvulling. Een periode werkte ik in deze drie disciplines evenveel. Daar ik mezelf wilde blijven uitdagen en niet wilde verzanden in werk waarvan ik de uitkomst op voorhand al kende, heb ik het keramisch werken weer opgepakt en later aangevuld met glas en het smelten ervan. Steeds zal mijn invalshoek verschuiven van figuratief naar abstract en omgekeerd afhankelijk van wat dat moment van me vraagt.

Wilt u graag kennismaken met mijn werk dan kunt u mijn website bezoeken of een afspraak maken voor atelierbezoek.

Opleiding; AKI Enschede binnenhuisarchitectuur                                                    Opleiding weefdocent Veenendaal                                                          Hogeschool Windesheim Zwolle geschiedenis                                                  HKU Utrecht 1ste graad tekenen/kunstgeschiedenis

Gelukkig heb ik deze week mijn objecten voor mijn bijdrage voor Feest van de Geest 2022 kunnen voltooien. Met het samenstellen ben ik uitgegaan van de consistoriekamer in het kerkje in Kolderveen. Het kijkt uit over de begraafplaats met de dikke bomen die schaduw bieden aan de graven en zerken onder hun bladerdak. Dit uitzicht heb ik vertaald in de abstract weergegeven stammen in het drieluik  ‘Cambium’. acryl op doek
In de heel vroege ochtend als de vogels de dag aankondigen op het terrein rond deze kerk is het een feest van een nieuw begin. Dit kan je terug vinden in het vierluik ‘When birds start singing’ textiel, nylon en glaskralen.
 
        
 
     
 
De keramiek figuren staan voor het gemeenschapsleven waarin ieder zijn eigen waarde zoekt.