Nancy Hagman

Werk:

Over Nancy Hagman

Creativiteit verbindt

Naast het maken van beelden, ben ik kunst steeds meer gaan inzetten om te verbinden. Dit doe ik d.m.v. het geven van workshops op scholen en in het project Creatief Ouder Worden. Maar ook in mijn vak als kunstzinnig therapeut. Kunst als ingang en brug gebruiken.
Toen ik gevraagd werd mee te doen aan het Feest van de Geest, aarzelde ik geen moment om met het thema “In Vuur en Vlam” aan de slag te gaan. Vuur dat passie aanwakkert en licht dat ons in staat stelt het donkere uit te houden.
Ik beschouw het dan ook als een eer om iets te mogen ontwerpen voor de Schenkelkerk.
Ik heb daarbij gedacht aan een object dat eerst de vlammen moet doorstaan om daarna gebruikt te kunnen worden om lichtjes te ontsteken. Een plek om te verbinden met datgene wat niet tastbaar is en eventueel troost kan bieden. Een lichtje in donkere tijden.
Dus zelfs bij het maken was vuur nodig. Zowel in inspiratieve als in ambachtelijke zin. Zo kwam het mooi samen.
Soms is het ook mooi om te merken dat de ingeving die je had zich niet makkelijk laat sturen. Tot twee maal toe kwam het ontwerp niet goed uit de keramiek oven en is er nu geen tastbaar voorbeeld toonbaar. Welke les valt hier uit te leren?

Gelukkig mag ik de workshop De innerlijke kathedraal gaan verzorgen.

Quote: “Als je het vuur in jezelf brandend houdt, kun je ook anderen verwarmen.”